Zgł. Szkody

Zgłoszenie szkody

 

W tej części znajdą Państwo podstawowe dane do kontaktu telefonicznego lub za pomocą poczty elektronicznej z wybranymi Zakładami Ubezpieczeń, które mogą być szczególnie przydatne w procesie zgłoszenia szkody.

Znajdują się tutaj także łącza do wielu dokumentów związanych nie tylko ze zgłoszeniem szkody w Zakładach Ubezpieczeń, ale i śledzeniem postępu procesu likwidacyjnego, o ile występuje taka możliwość.